+48 690 497 693 info@revoltafood.pl
Liczba dni
1000 kcal
1250 kcal
1500 kcal
1750 kcal
2000 kcal
2500 kcal
5 dni (bez weekendów)
260 zł275 zł290 zł300 zł310 zł330 zł
6 dni (z weekendami)
312 zł330 zł348 zł360 zł372 zł396 zł
10 dni (bez weekendów)
510 zł540 zł570 zł590 zł610 zł640 zł
12 dni (z weekendami)
612 zł648 zł684 zł708 zł732 zł768 zł
1 miesiąc – 20 dni (bez weekendów)
1 000 zł1 040 zł1 100 zł1 140 zł1 180 zł1 240 zł
1 miesiąc – 24 dni ( z weekendami)
1 200 zł1 248 zł1 320 zł1 368 zł1 416 zł1 484 zł
Liczba dni
1000 kcal
1250 kcal
1500 kcal
1750 kcal
2000 kcal
2500 kcal
5 dni (bez weekendów)
265 zł280 zł295 zł305 zł315 zł335 zł
6 dni (z weekendami)
318 zł336 zł354 zł366 zł378 zł402 zł
10 dni (bez weekendów)
520 zł550 zł580 zł600 zł620 zł650 zł
12 dni (z weekendami)
624 zł660 zł668 zł720 zł744 zł780 zł
1 miesiąc – 20 dni (bez weekendów)
1 020 zł1 060 zł1 120 zł1 160 zł1 200 zł1 260 zł
1 miesiąc – 24 dni ( z weekendami)
1 224 zł1 272 zł1 340 zł1 392 zł1 440 zł1 512 zł
Liczba dni
1000 kcal
1250 kcal
1500 kcal
1750 kcal
2000 kcal
2500 kcal
5 dni (bez weekendów)
265 zł280 zł295 zł305 zł315 zł335 zł
6 dni (z weekendami)
318 zł336 zł354 zł366 zł378 zł402 zł
10 dni (bez weekendów)
520 zł550 zł580 zł600 zł620 zł650 zł
12 dni (z weekendami)
624 zł660 zł668 zł720 zł744 zł780 zł
1 miesiąc – 20 dni (bez weekendów)
1 020 zł1 060 zł1 120 zł1 160 zł1 200 zł1 260 zł
1 miesiąc – 24 dni ( z weekendami)
1 224 zł1 272 zł1 340 zł1 392 zł1 440 zł1 512 zł
Liczba dni
1000 kcal
1250 kcal
1500 kcal
1750 kcal
2000 kcal
2500 kcal
5 dni (bez weekendów)
260 zł275 zł290 zł300 zł310 zł330 zł
6 dni (z weekendami)
312 zł330 zł348 zł360 zł372 zł396 zł
10 dni (bez weekendów)
510 zł540 zł570 zł590 zł610 zł640 zł
12 dni (z weekendami)
612 zł648 zł684 zł708 zł732 zł768 zł
1 miesiąc – 20 dni (bez weekendów)
1 000 zł1 040 zł1 100 zł1 140 zł1 180 zł1 240 zł
1 miesiąc – 24 dni ( z weekendami)
1 200 zł1 248 zł1 320 zł1 368 zł1 416 zł1 484 zł
Liczba dni
1000 kcal
1250 kcal
1500 kcal
1750 kcal
2000 kcal
2500 kcal
5 dni (bez weekendów)
265 zł280 zł295 zł305 zł315 zł335 zł
6 dni (z weekendami)
318 zł336 zł354 zł366 zł378 zł402 zł
10 dni (bez weekendów)
520 zł550 zł580 zł600 zł620 zł650 zł
12 dni (z weekendami)
624 zł660 zł668 zł720 zł744 zł780 zł
1 miesiąc – 20 dni (bez weekendów)
1 020 zł1 060 zł1 120 zł1 160 zł1 200 zł1 260 zł
1 miesiąc – 24 dni ( z weekendami)
1 224 zł1 272 zł1 340 zł1 392 zł1 440 zł1 512 zł
Liczba dni
1000 kcal
1250 kcal
1500 kcal
1750 kcal
2000 kcal
2500 kcal
5 dni (bez weekendów)
265 zł280 zł295 zł305 zł315 zł335 zł
6 dni (z weekendami)
318 zł336 zł354 zł366 zł378 zł402 zł
10 dni (bez weekendów)
520 zł550 zł580 zł600 zł620 zł650 zł
12 dni (z weekendami)
624 zł660 zł668 zł720 zł744 zł780 zł
1 miesiąc – 20 dni (bez weekendów)
1 020 zł1 060 zł1 120 zł1 160 zł1 200 zł1 260 zł
1 miesiąc – 24 dni ( z weekendami)
1 224 zł1 272 zł1 340 zł1 392 zł1 440 zł1 512 zł
Liczba dni
1000 kcal
1250 kcal
1500 kcal
1750 kcal
2000 kcal
2500 kcal
5 dni (bez weekendów)
260 zł275 zł290 zł300 zł310 zł330 zł
6 dni (z weekendami)
312 zł330 zł348 zł360 zł372 zł396 zł
10 dni (bez weekendów)
510 zł540 zł570 zł590 zł610 zł640 zł
12 dni (z weekendami)
612 zł648 zł684 zł708 zł732 zł768 zł
1 miesiąc – 20 dni (bez weekendów)
1 000 zł1 040 zł1 100 zł1 140 zł1 180 zł1 240 zł
1 miesiąc – 24 dni ( z weekendami)
1 200 zł1 248 zł1 320 zł1 368 zł1 416 zł1 484 zł
Liczba dni
1000 kcal
1250 kcal
1500 kcal
1750 kcal
2000 kcal
2500 kcal
5 dni (bez weekendów)
265 zł280 zł295 zł305 zł315 zł335 zł
6 dni (z weekendami)
318 zł336 zł354 zł366 zł378 zł402 zł
10 dni (bez weekendów)
520 zł550 zł580 zł600 zł620 zł650 zł
12 dni (z weekendami)
624 zł660 zł668 zł720 zł744 zł780 zł
1 miesiąc – 20 dni (bez weekendów)
1 020 zł1 060 zł1 120 zł1 160 zł1 200 zł1 260 zł
1 miesiąc – 24 dni ( z weekendami)
1 224 zł1 272 zł1 340 zł1 392 zł1 440 zł1 512 zł
Liczba dni
1000 kcal
1250 kcal
1500 kcal
1750 kcal
2000 kcal
2500 kcal
5 dni (bez weekendów)
265 zł280 zł295 zł305 zł315 zł335 zł
6 dni (z weekendami)
318 zł336 zł354 zł366 zł378 zł402 zł
10 dni (bez weekendów)
520 zł550 zł580 zł600 zł620 zł650 zł
12 dni (z weekendami)
624 zł660 zł668 zł720 zł744 zł780 zł
1 miesiąc – 20 dni (bez weekendów)
1 020 zł1 060 zł1 120 zł1 160 zł1 200 zł1 260 zł
1 miesiąc – 24 dni ( z weekendami)
1 224 zł1 272 zł1 340 zł1 392 zł1 440 zł1 512 zł